Het lukt niet iedere organisatie om een volwaardige QA functie in te stellen. De reden hiervoor kan zijn dat de organisatie te klein is qua omvang, personeel, om een full time functie voor kwaliteitsmanagement te hebben. In dat geval kan worden gekozen om deze functie bij een reeds bestaande functie in de organisatie onder te brengen, met alle risico’s van dien. Of er kan voor gekozen worden om de QA expertise in te huren. Dit kan projectmatig zoals voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem, of structureel voor de interne auditfunctie.

Het is een strategische keuze van een organisatie voor zelf doen of uitbesteden.

De voordelen van uitbesteden kunnen zijn:

  • Flexibele inzet van ingehuurd personeel, advies, consult, training, inhoud
  • Loonkosten van vast naar variabel
  • Direct de juiste expertise in huis
  • Onderdeel van een groter netwerk
  • Vreemde ogen dwingen

Er zijn ook nadelen aan verbonden:

  • Beperkte aanwezigheid van de QA-functie
  • Eilandvorming van de QA-functie
  • Lastig om commitment te krijgen voor kwaliteit
  • Tarief van de ingehuurde QA functionaris

Projectmatig expertise inhuren behoort ook tot de mogelijkheden. Het doel hiervan kan zijn het behalen van een certificaat zoals bij ISO 9001, 14001 4500, 2600 of 55001.

Het succes hiervan valt of staat wel met het tijdig betrekken van de organisatie bij het project en de ingehuurde kennis over dragen aan de staande organisatie.