STL heeft onlangs de eerste Branchewaardering-certificaten uitgereikt aan zestien logistiek medewerkers. “Een mijlpaal in ons pilotproject”, aldus STL-projectleider Marjan Tabak. “En hoeveel energie deze waardering geeft aan de logistiek medewerkers en hun leidinggevenden… Bijzonder!”

De positie en daarmee het zelfbeeld van laagopgeleide logistieke medewerkers verbeteren. Dat is het doel van de pilot Branchewaardering, die begin dit jaar het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) in opdracht van sociale partners is gestart. Het gros van de logistiek dienstverleners heeft er immers mee te maken. Laagopgeleide logistiek medewerkers doen hun werk vaak goed, maar hebben geen certificaten of opleiding die henzelf en hun werkgever inzicht geeft in wat ze kunnen en of doen. Het gevolg is dat er voor deze werknemers vaak geen doorgroeimogelijkheden zijn binnen of buiten het huidige bedrijf en het verloop onder hen vaak groot is. Voor zowel werkgevers als werknemers is dit geen ideale situatie.

ONTWIKKELING EN BEHOUD
Met deze door de branche erkende waardering kunnen werknemers aantonen aan anderen dat zij bepaalde werkprocessen in de logistiek beheersen zoals deze zijn beschreven in het beroepscompetentieprofiel Logistiek Medewerker. Het gaat om de zes werkprocessen lossen, opslag, orders verzamelen, waarden toevoegende activiteiten (VAS, VAL), verzendklaar maken en laden. Zo ontstaat aan de ene kant een mooie opstap naar ontwikkeling voor de werknemer. En aan de andere kant zetten werkgevers hiermee in op behoud van personeel, kwaliteit van werken, duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap.

TEVREDENHEID ALOM
Er hebben tot nu toe twee bedrijven meegedaan aan het pilotproject: Van den Broek Logistics en CB. “We zijn nog met een derde bedrijf in gesprek voor eenzelfde project en hopelijk volgen er nog veel meer’’, zegt Pauline van Zon, adviseur opleiden bij Sectorinstituut Transport en Logistiek. “We hebben door middel van de eerste twee pilotbedrijven veel en/aring opgedaan en kunnen op basis daarvan onze methodiek
en instrumenten wat aanpassen. Maar gezien de reacties van de betrokken logistiek medewerkers en hun leidinggevenden is de tevredenheid en het enthousiasme voor deze branchekwalificatie boven verwachting.” Marjan Tabak vult aan: “Eerst ging het allemaal wat moeizaam, want mensen hebben geen beeld van wat branchewaardering is. Iedereen is druk en het heeft geen prioriteit. Toen de betrokken leidinggevenden echter zagen hoeveel energie deze waardering de betrokken medewerkers geeft en hoe trots ze worden en zijn op wat ze doen en kunnen, werden ze steeds positiever en enthousiaster. Het gaf hen, net als onszelf, ook een hoop energie. Hoe mooi is het als
mensen al jaren, – sommige deelnemers aan het project al 38 jaar – hetzelfde werk doen en nu eindelijk daarvoor waardering krijgen in de vorm van een certificaat. Een certificaat dat aangeeft wat ze kunnen en hen ook de mogelijkheid geeft zich verder te ontwikkelen, al zijn de stapjes nog zo klein. Het is als het planten van een zaadje. Een kleine stap met vaak grote en vooral positieve gevolgen.’’

Bron: Transport en Logistiek