Training Kwaliteitsmanager

Duur

6 dagen

U wordt opgeleid tot

Kwaliteitsmanager

Niveau

MHBO

Locatie

Meerdere locaties in Nederland

De afgelopen decennia is het vak van kwaliteitsmanager steeds actueler geworden. Aan het eind van de jaren ’80 van de vorige eeuw was het nog een onbeduidende functie, die vaak bij een andere functionaris was ondergebracht. Inmiddels heeft de functie van kwaliteitsmanager een forse ontwikkeling doorgemaakt, mede onder invloed van de ontwikkeling van de verschillende normen, zoals ISO 9001 e.a. 

Over de training

Gebleken is dat er in Nederland geen echte, op de praktijk gerichte, training bestaat voor kwaliteitsmanagers en voor functionarissen die hiervoor opgeleid willen worden.

Vanuit de ervaringen die wij in de afgelopen dertig jaar op het gebied van (kwaliteits)managementontwikkeling hebben opgedaan, is het idee ontstaan om een praktijkgerichte training voor (aspirant) kwaliteitsmanagers te ontwikkelen.

Het voordeel voor kwaliteitsmanagers (in spé) is dat zij door het volgen van deze training, naast een theoretisch deel, deelgenoot worden van de praktijkervaringen van de docenten, medecursisten en, indien beschikbaar, ervaringsdeskundigen.

Valkuilen en ervaringen uit de praktijk leveren een belangrijk bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, waarover een moderne kwaliteitsmanager moet beschikken. Tijdens deze training komen deze dan ook uitgebreid aan bod.

Programma

Voorbereiding op de training

Persoonlijke Opdracht (PO): Wat verwacht u van de training? En stel uzelf voor.

Dag 1: Inleiding kwaliteit en organisatiekunde. Organigrammen, Mintzberg, Covey, Kaizen, Deming, stakeholders, SWOT, cultuur, missie, visie.

PO: Schets de eigen organisatiestructuur en de plaats daarin van de kwaliteitsafdeling/manager. Missie en visie van de eigen organisatie en stakeholderanalyse. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de kwaliteitsmanager.

Dag 2: Inleiding kwaliteitsmanagement, Integraal management, normen, High level structure, managementsystemen, procedures en werkinstructies. Leiderschap, line of sight, compliance, stakeholders, procesmanagement, middelen, risicomanagement, verbeteren.

PO: Hoe ziet het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie eruit? Geef een voorbeeld van een eigen procedure en werkinstructie.

Dag 3: De Deming cirkel, kwaliteitsconcepten, kwaliteitskosten, continu verbeteren.

PO: Pas de Plan-Do-Check-Act cirkel toe in de eigen organisatie en licht deze toe. Geef een overzicht van de kwaliteitskosten in de organisatie en hun oorzaak.

Dag 4: TQM in actie. Probleemoplossend model, kwaliteitstools, verbeterteams, timemanagement.

PO: Pas het probleemoplossend model toe op een probleem in de organisatie. Doorloop alle fasen en kom met conclusies. Maak een weekplanning van de eigen agenda op basis van de timemanagement principes.

Dag 5: Interne audits, theorie en rollenspel, communicatie.

PO: Voer een interne audit uit in de eigen organisatie of bij een medecursist en presenteer het auditrapport.

Dag 6: Certificatie, omgaan met verandering en weerstand, vergadertechniek, verbeterplannen.

PO: In de middag van deze dag is er een kwaliteitsvergadering, waarin we problemen bespreken die in de afgelopen vijf cursusdagen prominent naar voren zijn gekomen. Inhoud, cultuur en structuur komen hier samen in een oefenvergadering.

Praktische informatie

Iedere cursusdag starten we met het klassikaal bespreken van de persoonlijke opdracht, die door de cursisten ter voorbereiding op de cursusdag is gemaakt. Hierin zit de theorie van de vorige cursusdag verwerkt. De cursist bouwt op deze wijze een eigen portfolio op, dat tezamen met het cursusmateriaal een waardevol naslagwerk oplevert voor de cursist.

Optioneel aan deze training is een 0-meting Kwaliteit, die wij samen met de kwaliteitsmanager bij uw organisatie kunnen uitvoeren om vast te stellen waar in uw organisatie het verbeterpotentieel zit.

  • Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de groep deelnemers uit maximaal twaalf cursisten bestaan. Maatwerk voor uw organisatie is ook mogelijk vanaf vijf cursisten.
  • De prijs voor deze zesdaagse training is op aanvraag.
  • Locatie: centraal in het land of op locatie.

Na de training

Ontvangt u een certificaat van deelname en bent u in staat om:

  • De eigen organisatie te plaatsen in de context van de omgeving en kunt u een stakeholderanalyse uitvoeren;
  • De belangrijkste elementen uit de kwaliteitsnorm ISO 9001 te herkennen in de eigen organisatie en hieraan invulling te geven;
  • Vertaling van de High level structure naar de eigen organisatie te verzorgen;
  • Inzicht en doorzicht te krijgen in de eigen organisatie en de belangrijkste functies. Line of sight;
  • De regelkring Plan-Do-Check-Act in de eigen organisatie te kunnen toepassen;
  • Het probleemoplossend model te kunnen toepassen om tot continu verbeteren te komen.

Aanmelden voor de training Kwaliteitsmanager kan via de website.

Aanmelden voor de training Kwaliteitsmanager