Welvaart, hoogconjunctuur, arrogantie, zijn uitwassen van onze 21e -eeuwse maatschappij. We vinden overal iets van en vinden het heel normaal om vanuit een zekere anonimiteit commentaar te leveren op de meest uiteenlopende zaken. De meeste hiervan vallen in de categorie “lekker belangrijk” en ontstaan op het moment dat we boven in de Maslow pyramide staan en daarmee een ongeschreven 6e behoefte bevredigen. Dit is de optelsom van alle onderliggende behoeften en kunnen we maatschappelijke of sociale arrogantie noemen.

Maslow beschrijft in zijn theorie dat er een volgordelijkheid bestaat tussen de in de pyramide weergegeven niveaus. Bij een natuurramp is de eerste behoefte die van eten en drinken, daarna een dak boven je hoofd. Pas ver daarna volgt de behoefte aan een praatje of een spelletje kaarten of zo. De behoeften volgen elkaar op maar ontmoeten elkaar ook regelmatig. Hoe prettig is het niet om in een gezellig restaurant met een goed gezelschap te gaan eten en bij te praten. Een schouderklopje of klein bedankje doet het ook goed. En uiteindelijk is zelfontplooiing de top.

In ontwikkelingslanden zal de focus vooral liggen op de niveaus 1 en 2. Welvaart kenmerkt zich door hierna de niveaus 3 en 4 in te vullen. Met een mooi huis en goed gevuld koelkast worden we lid van een club en met een beetje geluk krijgen we waardering als we in het bestuur komen of een toezichthoudende functie mogen bekleden. Ons onderwijssysteem stuwt leerlingen en studenten uiteindelijk richting maximale zelfontplooiing, niveau 1 tm 4 en daarna bachelor, master, PhD, etc.

Aardig is het om een analyse naast Maslow te leggen van de club van 27 jaar(forever 27). Zij hadden alles wat hun hart begeerde volgens de pyramide van Maslow. En toen ze daar achter kwamen was er niets meer en had voor hen het leven nog maar weinig zin. Tegenwoordig zien we dat succesvolle aardbewoners zoals Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, Christano Ronaldo, Barack Obama. e.a hun optimale bevrediging vinden in het steunen van goede doelen middel het oprichten van een … Foundation. Dit was in de tijd van de club van 27 nog geen geaccepteerd fenomeen.

Terug naar nu: Sociale media zijn bij uitstek communicatie vormen om een maatschappelijk of persoonlijk ongenoegen te uiten en daarbij redelijk anoniem te blijven. Als we daarbij beschouwen dat we boven in de pyramide van Maslow zitten, ontstaat een sociale arrogantie die overal een mening over heeft en hier ook een oordeel bij heeft. Voorbeelden te over. Zij worden aangejaagd door een kleine elitaire groep(en die wonen niet in Groningen of Zuid Limburg) die hun mening maar al te graag via gelijkgestemde media(pers) aan de bevolking opdringt. Zij die hiervan kennis nemen reageren hier primair op via de middelen die zij ter beschikking hebben zoals sociale media. Tel hierbij op de enorme hoeveel talkshows en een enkel opinieprogramma op de TV en de 6e behoefte van Maslow heeft een podium.