Training Middle Management

Duur

6 dagen

U wordt opgeleid tot

Middle Management professional

Niveau

MHBO

Locatie

Meerdere locaties in Nederland

Over de training

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zien we  de laatste jaren dat steeds meer werkgevers investeren in het behoud van medewerkers. Bijvoorbeeld door hen interne doorgroeimogelijkheden te bieden, van medewerker naar operationeel leidinggevende of kader. Om ervoor te zorgen dat deze medewerkers op het juiste niveau kunnen functioneren en daarmee meer toegevoegde waarde voor een organisatie bieden, is de training Middle Management opgezet.

Oorsprong van de training

Gebleken is dat er in Nederland geen echte, op de praktijk gerichte, opleiding bestaat voor aankomende middle managers. Afkomstig van de werkvloer hebben deze functionarissen, buiten inhoudelijke vakkennis, behoefte aan verruiming en verdieping van hun kennis en vaardigheden om op deze wijze een waardevolle leidinggevende te worden voor het operationele/tactisch niveau in een organisatie.

Vanuit de ervaringen die wij in de afgelopen dertig jaar op het gebied van managementontwikkeling hebben opgedaan, is het idee ontstaan om een praktijkgerichte training voor (aspirant) leidinggevenden te ontwikkelen op MHBO niveau.

Het voordeel voor leidinggevenden (in spé) is dat zij door het volgen van deze training naast een theoretisch deel, deelgenoot worden van de praktijkervaringen van de docenten, medecursisten en, indien beschikbaar, ervaringsdeskundigen.

Valkuilen en ervaringen uit de praktijk leveren een belangrijk bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, waarover een moderne leidinggevende moet beschikken. Tijdens deze training komen deze dan ook in ruime mate aan bod.

Aan het einde van deze training weet de cursist hoe organisaties werken op de verschillende niveaus, wat de plaats en rol in de organisatie is van het middenkader, wat hun natuurlijke stijl van leidinggeven is, wat de beste vorm van omgang is met medewerkers, krijgen zij instrumenten voor leidinggevenden aangereikt, leren ze omgaan met weerstand, vergaderen en time management.

Vooropleiding op MAVO4, MBO niveau 3 en meerdere jaren werkervaring.

Programma

Voorbereiding op de training.

Persoonlijke Opdracht (PO): Wat verwacht u van de training? En stel uzelf voor. 

Dag 1: Inleiding organisatiekunde. Organigrammen, Mintzberg, Covey, Kaizen, Deming, stakeholders, SWOT, cultuur, missie, visie.

PO: Schets de eigen organisatiestructuur en de plaats daarin van de afdeling waar je werkzaam bent. Wat is de missie en visie van de eigen organisatie en hoe ziet de stakeholder stakeholderanalyse eruit? 

Dag 2: Leiderschap, line of sight, medezeggenschap, compliance, stakeholders, procesmanagement, middelen, risicomanagement, verbeteren.

PO: Ga in de eigen organisatie na wat de huidige leiderschapsstijl is en wat de gewenste stijl is. Hoe wordt er binnen de organisatie gecommuniceerd?

Dag 3: Omgaan met verandering en weerstand, paradigma’s, timemanagement, communicatie, vergadertechniek, verbeterplannen.

PO: Bereid een vergadering voor met rolverdeling en agenda.

Dag 4: Functioneringsgesprekken, communicatie, coaching.

PO: Een functioneringsgesprek, een coaching gesprek.

Dag 5: Processen, projecten, interne audits, theorie en rollenspel, communicatie.

PO: Wat zijn de belangrijkste processen op de eigen afdeling?

Dag 6: Certificatie

PO: In de middag van deze dag is er een teamvergadering, waarin we problemen bespreken die in de afgelopen vijf cursusdagen prominent naar voren zijn gekomen. Inhoud, cultuur en structuur komen hier samen in een oefenvergadering.

Werkvormen:

Eigen ervaringen van de cursisten zijn input voor de te behandelen onderwerpen. Dit verhoogt de herkenbaarheid in de praktijk en motiveert de cursisten om actief deel te nemen aan de gesprekken.

De meeste oefeningen zijn praktijkgericht. We koppelen de theorie direct aan de praktijk, waardoor de toepasbaarheid in het dagelijks werk toeneemt.

De al aanwezige kennis bij de cursisten activeren we door een onderwijsleergesprek.

Praktische informatie

Iedere cursusdag starten we met het klassikaal bespreken van de persoonlijke opdracht, die door de cursisten ter voorbereiding op de cursusdag is gemaakt. Hierin zit de theorie van de vorige cursusdag verwerkt. De cursist bouwt op deze wijze een eigen portfolio op, dat tezamen met het cursusmateriaal een waardevol naslagwerk oplevert voor de cursist.

  • Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de groep deelnemers uit maximaal twaalf cursisten bestaan. Maatwerk voor uw organisatie is ook mogelijk vanaf vijf cursisten.
  • De prijs voor deze zesdaagse training is op aanvraag.
  • Locatie: centraal in het land of op locatie.

Na de training

Bent u in staat om:

  • Op basis van de praktijkinformatie verbeterpunten in de praktijk te signaleren en te prioriteren;
  • Een kwaliteitsanalyse te maken en te onderbouwen;
  • Met verbetervoorstellen te komen;
  • Een oplossingsrichting aan te geven en te presenteren.

Aanmelden of meer informatie voor de training Middle Management kan via de website.

Aanmelden voor de training Opleiding Middle Management