Training TQM facilitator

Duur

4 dagen

U wordt opgeleid tot

TQM facilitator

Niveau

MHBO

Locatie

Meerdere locaties in Nederland

Over de training

De afgelopen decennia is het vak van kwaliteitsmanager steeds actueler geworden. Aan het eind van de jaren ’80 van de vorige eeuw was het nog een onbeduidende functie, die vaak bij een andere functionaris was ondergebracht. Inmiddels heeft de functie van kwaliteitsmanager een forse ontwikkeling doorgemaakt, mede onder invloed van de ontwikkeling van de verschillende normen, zoals ISO 9001 e.a. De kwaliteitsfacilitator (TQM) is een gespecialiseerde kwaliteitsfunctionaris, die in staat is om met behulp van de tools uit het probleemoplossend model op systematische wijze aan het oplossen van kwaliteitsproblemen te werken.

Continu verbeteren in de praktijk, (ver)beter in de praktijk

De omgeving bepaalt het bestaansrecht van een organisatie. Klanten, medewerkers, maatschappelijke omgeving, overheid, aandeelhouders en andere belanghebbenden zijn de stakeholders, die van de organisatie het nodige verwachten. En deze verwachtingen zijn continu aan verandering onderhevig. De organisatie moet in staat zijn om tijdig en op de juiste wijze op al deze veranderende verwachtingen in te spelen. Dit kan met een strategie en een managementconcept, die de organisatie slagvaardig en flexibel maakt. TQM (Total Quality Management) is zo’n managementconcept dat zich in de praktijk ruimschoots bewezen heeft.

Het praten over continu verbeteren is al een stap in de goede richting. Het daadwerkelijk toepassen van een blijvende succesformule is een ander verhaal. Dit verhaal is inmiddels bekend. Met deze training willen wij een bijdrage leveren aan het toepassen van TQM. Hierbij richten wij ons primair op verbeteren, want ophouden met verbeteren betekent ophouden goed te zijn. Overdracht van kennis, doelgericht samenwerken en het toepassen van diverse kwaliteitsverbetertechnieken zijn essentiële elementen om het proces van voortdurend verbeteren in gang te zetten en te houden. In deze training treft u alle handvatten aan om richting te geven aan uw verbeterinspanningen. Uitgaande van een in de praktijk beproefde methode geven wij u de noodzakelijke informatie om stap voor stap blijvende verbeteringen door te voeren.

Het samen resultaten bereiken is hierbij essentieel. Daarom is deze training niet alleen gebaseerd op methode en technieken, maar ook op structuur en cultuur. Plezier in het werk, persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers moeten hand in hand gaan met het realiseren van bedrijfsdoelstellingen.

Programma

Voorbereiding op de training.

Persoonlijke Opdracht (PO): Wat verwacht u van de training? En stel uzelf voor.

Dag 1: Kwaliteitsmanagement, ISO-normen, Plan-Do-Check-Act, probleemoplossend model, verbeteren.

PO: Onderzoek in het eigen bedrijf naar de huidige stand van zaken ten aanzien van verbeteren.

Dag 2: Probleemidentificatie, interviews, audits, controlelijsten, oorzaakidentificatie, oorzaakanalyse.

PO: Onderzoek in het eigen bedrijf naar een probleem, oorzaak en mogelijke oplossing.

Dag 3: Implementatie van oplossingen, borging, statusbewaking.

PO: Presentatie van de resultaten van dag 2. Voorbereiden van dag 4.

Dag 4: Praktijkcasus.

De cursist presenteert een praktijkcasus. Indien mogelijk in het bijzijn van leidinggevenden uit het eigen bedrijf.

Praktische informatie

Iedere cursusdag starten we met het klassikaal bespreken van de persoonlijke opdracht, die door de cursisten ter voorbereiding op de cursusdag is gemaakt. Hierin zit de theorie van de vorige cursusdag verwerkt. De cursist bouwt op deze wijze een eigen portfolio op, dat tezamen met het cursusmateriaal een waardevol naslagwerk oplevert voor de cursist.

  • Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de groep deelnemers uit maximaal twaalf cursisten bestaan. Maatwerk voor uw organisatie is ook mogelijk vanaf vijf cursisten.
  • De prijs van deze vierdaagse training is op aanvraag.

Na de training

Bent u in staat om:

  • Op basis van de praktijkinformatie verbeterpunten in de praktijk te signaleren en te prioriteren;
  • Een kwaliteitsanalyse te maken en te onderbouwen;
  • Met verbetervoorstellen te komen;
  • Een oplossingsrichting aan te geven en te presenteren.

Aanmelden voor de training TQM facilitator